CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG.

Từ thương hiệu lớn tới những cửa hàng bán lẻ nhỏ, các doanh nghiệp trên khắp thế giới đang đạt được kết quả đã được chứng minh nhờ Instagram.

Xem cách các nhà quảng cáo khác đang truyền cảm hứng hành động.

Xem thông tin cập nhật nhất về cách doanh nghiệp trên khắp thế giới sử dụng quảng cáo trên Instagram để nhận được kết quả kinh doanh thực tế—từ nhận thức về thương hiệu đến tăng doanh số.

Thông tin chi tiết về người tiêu dùng.

Hiểu về đối tượng chính và hành vi được thôi thúc bằng niềm đam mê trên Instagram thông qua nghiên cứu nội bộ và tầm cỡ thế giới.